ความร่วมมือสร้างพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ตอบโจทย์เมือง

สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์ หลังวัดหัวลำโพง เขตบางรัก พื้นที่แรกของการทดลองกระบวนการมีส่วนร่วม โดยได้ที่ดินจากเอกชนผู้บริจาคให้กรุงเทพมหานคร

งบประมาณก่อสร้างโดย กรุงเทพมหานคร และสาธารณะที่มีส่วนร่วมสนับสนุนงบเครื่องเล่น เครื่องใช้ในสวน ผ่านแพลตฟอร์มระดมทุนเทใจ สนับสนุนกระบวนการโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ชุมชนที่ติดกับพื้นที่ยังอาสาในการร่วมดูแลพื้นที่นี้ที่พวกเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้เองอีกด้วย พวกเขาเรียกว่า สวนข้างบ้าน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active