โอกาสด้านการเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบภูมิทัศน์ร่วมกับชุมชน

จากนิทานการตั้งเมืองเชียงใหม่ 

“คลองแม่ข่า” คือ 1 ในชัยมงคล 7 ประการ

.

จากประเพณีทั้ง 12 เดือน 14 พิธีกรรมที่ต้องใช้ดอกไม้

และมีดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 55 ชนิด 

“คลองแม่ข่า” มีดอกไม้อยู่หลายชนิดที่อยู่ในเครื่องบูชา

จากอาหารขึ้นชื่อ “แกงแค” ที่เปรียบได้ดังแลนด์สเคปของล้านนา 

พืชผักหลายอย่างในแกงแคนั้นมีการหมุนเวียนไปตามฤดูกาล

และพืชผักเหล่านี้ ยังปรากฏอยู่ในพื้นที่ริม “คลองแม่ข่า”

คลองแม่ข่า จึงเป็นพื้นที่ผลิตอาหารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

.

อ.วรงค์ วงศ์ลังกา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เริ่มต้นเรื่องเล่าด้วยนิทานการตั้งเมือง ผ่านประเพณี และอาหารที่เราคุ้ยเคย นิทานเรื่องนี้จะจบลงเช่นไร เมื่อในเวลานี้พื้นที่ริมคลองยังเป็นเหมือนกระดาษเปล่า จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเริ่มทดลองและเรียนรู้ร่วมกันว่า เราควรจะเติมอะไรลงไปให้เหมาะสมกับพื้นที่ของ “คลองแม่ข่า”

.

Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน 

Ep.06-โอกาสด้านการเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบภูมิทัศน์ร่วมกับชุมชนและพื้นที่ประวัติศาสตร์เมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา