เปิดข้อมูลโอกาสของการสร้างพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน

พื้นที่สาธารณะที่ดี คืออะไร

.

“คลองแม่ข่า” คือประเด็นสาธารณะ แล้วมันเป็นของทุกคน และเป็นของทุกคนทั้งในวันนี้และอนาคต จึงเป็นโจทย์ท้าทายว่า เราไม่ได้คิดแค่วันนี้ เราคิดเผื่ออนาคตของวันหน้าด้วย หากจะร่วมสร้าง “คลองแม่ข่า” ให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ดีต้องมีกลยุทธ์อย่างไร

.

ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้ง We Park! แพลตฟอร์มกลางของการมีส่วนร่วม พัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมือง ได้เปิดข้อมูลโอกาสของการสร้างพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน ผ่านองค์ประกอบในการสร้างพื้นที่สาธารณะที่ดี คือ 

1. สร้างพื้นที่เพื่อระดมความเห็น (Platform)

2. เชื่อมโยงคนจากหลากหลายภาคส่วน (Multi-Stakeholder)

3. เชื่อมโยงทรัพยากรระหว่างกัน (Sharing Resources)

4. สร้างระบบนิเวศในการทำงานที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน (Create Mechanism and Ecosystem)

5. ลงมือทำเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน (Sense of Belonging)

.

ติดตามรายละเอียดของการสร้างพื้นที่สาธารณะที่ดีได้ที่  Maekha’s Hackathon “โอกาส” ของการพัฒนาคลองแม่ข่าของทุกคน Ep.05-เปิดข้อมูลโอกาสของการสร้างพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน

Author

Alternative Text
AUTHOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา