#ปลุกกรุงเทพฯ เมือง (ไม่) ปลอดภัย

ถ้าบริหารจัดการเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ใช่เพียงทำให้เมืองน่าอยู่ แต่ยังหมายถึงความปลอดภัยของผู้คนด้วย เรื่องหนึ่งที่เมืองใหญ่ หลาย ๆ เมืองทำกัน คือ การนำเอาสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่าง ๆ ลงดิน

กรุงเทพฯ มีแผนเรื่องนี้มานานกว่า 30 ปี แต่การดำเนินการก็ซับซ้อนพอสมควร ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ น่าจะมีบทบาทสำคัญกับการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เพราะมีผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน ทั้งเจ้าของเสา เจ้าของใบอนุญาตพาดสาย ไหนจะบริษัทเอกชน แต่ กทม. จะมีบทบาทสำคัญในฐานะเจ้าของพื้นที่ คอยประสานอำนวยความสะดวก ให้โครงการเดินหน้าได้ราบรื่น

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในช่วงพลิกปมข่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้