“สมุดปกขาว” สู่ความร่วมมือ ผู้ว่าฯ กทม.

‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ รับมอบ “สมุดปกขาว : ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน” โดยเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ

.

ก้าวแรกสู่ การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อพลังของทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯได้

.

The Active ชวนฟังแนวคิด ผู้ว่าฯ กทม. กับเส้นทางความร่วมมือต่อจากนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม