ตะลุยกองเสื้อผ้ามือสอง ที่มูลนิธิกระจกเงา

เสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว คุณเอาไปไว้ที่ไหน ? ทิ้งถังขยะ เก็บไว้ในตู้ หรือเอาไปบริจาค…

.

แต่ละเดือนพบว่ามีเสื้อผ้าถูกส่งมายังมูลนิธิกระจกเงากว่า 10 ตัน ซึ่งคาดว่าไม่ถึง 3% ของเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งทั้งหมด และมันคงน่าเสียดายมาก ๆ หากไม่ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

.

พรีน พิชญาพร โพธิ์สง่า ชวนตะลุยกองเสื้อผ้ามือสอง ของมูลนิธิกระจกเงา พร้อมคุยกับ บก.ลายจุด สมบัติ บุญงามอนงค์ ผู้ก่อตั้งโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ถึงข้อเสนอสร้างกลไกจัดการเสื้อผ้าไม่ใช้แล้วเพื่อลดขยะฟาสต์แฟชัน และกระตุ้นเศรษฐกิจสีเขียว

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา