โอมึโชเป่อ เลอแม่ปอคี : ฤดูร้อนใจปรารถนาสู่ ‘แม่ปอคี’ กับ วิถีชีวิต มิตรภาพ และพลังงานที่ดี

โอมึโชเป่อ เลอแม่ปอคี

.

‘แม่ปอคี’ หมู่บ้านปกาเกอะญอ เล็ก ๆ กลางขุนเขา ที่มีอายุกว่า 425 ปี ชุมชนแห่งนี้ดำรงวิถีด้วยการทำไร่หมุนเวียน แต่ถูกท้าทายด้วยระบบโครงสร้างกฏหมาย และนโยบายอยู่เรื่อยมา วิถีชีวิตดำเนินไปอย่างช้า ๆ บางสิ่งสูญหาย แต่บางสิ่งก็กลับมา

.

The Active X โพควา โปรดักชั่น ชวนออกเดินทาง กับบรรยากาศหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ในฤดูร้อนกลางเดือนมีนาคม ช่วงเวลาแบบนี้ชาวบ้านแม่ปอคี มีวิถีชีวิตอย่างไร หลังว่างเว้นจากการทำไร่ พวกเขาทำอะไรกันบ้าง ชวนออกเดินทางไปที่บ้านไปแม่ปอคี พร้อมกันครับ ลุยยย!

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active