พ.ร.บ.NPOs สิทธิการรวมกลุ่มที่กำลังหายไป ?

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง ‘พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร’ ท่ามกลางมวลชนที่เคลือบแคลงใจว่ามีเนื้อหาเข้าข่ายควบคุมการรวมกลุ่มของภาคประชาชน

ส่องเนื้อหา เจตนารมณ์ และปัญหาของกฏหมาย ที่มาแคมเปญ #NoNpoBill แล้วต้องปรับแก้อย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง

ช่วงแรก เปิดไทม์ไลน์ ‘ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเสรีภาพการรวมกลุ่มประชาชน’ และการรับฟังข้อเสนอภาคประชาชนจากรัฐบาลต่อกฏหมายนี้

ช่วงที่สอง ฟังมุมมองร่วมถอดบทเรียนจาก พ.ร.บ.การดำเนินกิจกรรมของ NPOs กับ “สมบูรณ์ คำแหง” คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) | “สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์” ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.) | “อัมรินทร์ สายจันทร์” นักกฏหมาย มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

ดำเนินรายการโดย ยอร์ช ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้