ทำบุญหรือทุ่มงบฯ ? ระดมทุน(ไม่)ยั่งยืน

วันพระ ชาวพุทธ เข้าวัดทำบุญ แต่หลายครั้งสะพานบุญก็มาในรูปแบบซองผ้าป่าถึงโรงเรียน…

.

“ผ้าป่าเพื่อการศึกษา” กลายเป็นหนึ่งในช่องทางระดมทุนแก้ปัญหาขาดแคลนงบประมาณของโรงเรียน ขณะเดียวกันก็สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้กับเด็กและผู้ปกครองไม่น้อย จนเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย

.

เมื่อการแก้ปัญหางบประมาณ ถูกโยงกับศาสนา The Active ชวนฟัง ‘พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท’ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ พูดคุยถึงวิธีการเรี่ยไรเงินและการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา

Author

Alternative Text
AUTHOR

วิฆเนศ ตรีตรง

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ วิชาโทภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา