“กาลามสูตร” หลักธรรมที่สำคัญในยุคนี้(21 พ.ค.67) I ตรงประเด็น

อาจไม่ใช่แค่วงการสงฆ์เท่านั้นที่ต้องปรับตัว แต่ยังหมายถึงชาวพุทธด้วย ที่จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเชื่อหรือศรัทธา

.

ซึ่งวันนี้(21 พ.ค.67)เรายังมีสัมภาษณ์พิเศษจากพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ที่ช่วยมองปรากฎการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

.

ซึ่งท่านได้หยิบยก “กาลามสูตร” หลักแห่งความเชื่อ ในทางพระพุทธศาสนา คือ การไม่เชื่อสิ่งใดง่าย ๆ ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นครูบาอาจารย์ เชื่อเพราะตรงกับตรรกะของตนเอง รวมถึงแง่คิดในฐานะชาวพุทธอีกหลายเรื่อง

.

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

AUTHOR

สกล เจริญเวช