ถอดบทเรียน “ผู้เฒ่าอาข่า” บ้านป่าคาสุขใจ ได้รับสัญชาติไทย

แต่ก็มีความพยายามที่จะทลายข้อจำกัดการแปลงสัญชาติของผู้เฒ่ากลุ่มชาติพันธ์

โดยได้มีการนำร่องในพื้นที่กรณีศึกษาที่หมู่บ้านป่าคาสุขใจ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ติดตามรับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active