จุดแข็งชุมชนชาวเลมอแกลน “บ้านทับตะวัน บนไร่”

เราพูดถึงความพยายามหาทางออกให้กับปัญหาข้อพิพาทที่ดิน

พื้นที่สาธารณะระหว่างเอกชน กับ ชาวเล ที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล กันไป ซึ่งก็วิเคราะห์ไปถึงทางออกฉพาะหน้าและในระยะยาว แต่ปัญหาที่เกาะหลีเป๊ะ ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ชาวเล ในพื้นที่ 5 จังหวัดอันดามัน เจอไม่ต่างกัน ส่งผลต่อความไม่มั่นคงในที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่จิตวิญญาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการคงวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เอกลักษณ์

ติดตามรับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active