คนต่างหรือความต่าง…จริง ๆ แล้วเราแตกต่างกันขนาดนั้นจริงไหม?

1 ปีก่อน แพลตฟอร์มจับคู่ “คนเห็นต่าง” ให้มาพูดคุยกันเป็นเรื่องใหม่ เพราะนั่นเป็นครั้งแรกของไทยและเอเชีย…จากการตั้งคำถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงไหม หรือจะเกิดความรุนแรงไหม ผลตอบรับที่ได้กลับเกินคาดหมายสำหรับ “แมรี่” พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

คุยกับผู้ประสานงานโครงการ Thailand Talks จากปีแรกถึงปีสอง อะไรทำให้เธอเชื่อมั่นว่า #คนเห็นต่างคุยกันได้
.
📌 อ่านบทสัมภาษณ์ “ธรรมชาติ…ของสมดุลทางอำนาจ กับจุดเปลี่ยนสู่การบ่มเพาะประชาธิปไตยเสรี”

สมัครเข้าร่วมโครงการ Thailand Talks เพื่อลองคุยกับ “คนแปลกหน้า”
ผ่านการตอบคำถาม 7 ข้อ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม