คุยกันได้ ถ้ายอมกัน

บ้างเรื่องที่ยอมกันไม่ได้ จะมีทางออกอย่างไร? “ผมมองว่าไม่เป็นไร โอเค ให้เขาชนะก็ได้ คิดแค่นั้น”

‘สมภพ กฤตยาวรกุล’ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand Talks ครั้งแรกเมื่อปี 2564 มองว่า ถ้าเป็นเรื่องความเห็นต่าง การพูดคุยกัน ไม่ใช่การคุยเพื่อเอาชนะ แต่หากเป็นเรื่องการทำงาน ระเบียบหรือกฎเกณฑ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุด สำหรับคนนสายไอทีอย่างเขา และหากถามว่าคนเห็นต่างคุยกันได้ไหม คำตอบของเขาคือ “คุยกันได้ ถ้ายอมกัน ต้องยอมที่จุดหนึ่ง…”

.

📌 รู้จักสมภพให้มากขึ้น จากบทสัมภาษณ์ “ทุกที่มีความต่าง เราต้องอยู่กับความเห็นต่าง” https://theactive.net/read/somphopk-interview/

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม