#ปลุกกรุงเทพฯ การแพทย์ปฐมภูมิที่หายไป

การระบาดของ โควิด-19 ทำให้เห็นจุดอ่อนของระบบสาธารณสุข กทม. ชัดเจนมากขึ้น ภารกิจแพทย์ชนบทบุกกรุง เข้ามาช่วยควบคุมการระบาดในกรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายสุขภาพในเมืองหลวงที่ไม่แข็งแรง

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในช่วงพลิกปมข่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS