เลือกตั้งครั้งต่อไป ประเทศไทยเอาไงต่อ(17 พ.ย.2565)

“อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”

ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กำลังสวนทางกับโครงสร้างการเมืองที่กีดกันประชาชนออกจากการตัดสินใจของรัฐหรือไม่?

หากการเลือกตั้งครั้งที่ใกล้จะมาถึง สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยได้ พรรคการเมืองมองอนาคตและความท้าทายไว้อย่างไร?

The Active ร่วมกับ คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา “เลือกตั้งครั้งต่อไป อนาคตประเทศไทยเอาไงต่อ” มองปัญหาสะท้อนทางออกผ่านตัวแทนพรรคการเมือง ในงานรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 30

ร่วมเสวนาโดย…

• ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย

• พริษฐ์ วัชรสินธุ Policy Campaign Manager พรรคก้าวไกล

• อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า

• ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์

ดำเนินการเสวนาโดย…ชาลินี สนพลาย และ ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active