5 ทักษะคนไทย สู่โลกดิจิทัล

โลกยุคดิจิทัลที่มาพร้อมกับความฉับไว รวดเร็ว โลกที่เปลี่ยนไปด้วยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี งาน หรืออาชีพอีกหลาย ๆ ด้านอาจถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมต่าง ๆ

.

อาจนำมาซึ่งความผันผวนในหลายรูปแบบจนเราตั้งรับไม่ทัน เช่น อัตราการว่างงานมากขึ้นเพราะหน่วยงานต่าง ๆ หันมาใช้เทคโนโลยีทดแทนทักษะของมนุษย์

.

ความผันผวนอันรวดเร็วนี้ คนไทยทุกคนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการปรับตัว เพื่อเตรียมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปอย่างว่องไว

.

สันติธาร เสถียรไทย เผย 5 เทคนิคสำคัญสำหรับคนทุกวัยเพื่อรับมือโลกดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน และปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active