สมดุล…ความเห็นต่าง

เมื่อภูมิทัศน์ของสื่อเปลี่ยนไป อุดมการณ์นักสื่อสารมวลชนควรเป็นอย่างไร ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง?
.
สื่อที่เห็นต่างหรือถูกทำให้เชื่อว่าอยู่คนละข้างกัน น่าจะคุยกันได้ แต่เรื่องไหนที่ควรคุยกันมากที่สุด
.
📌 รู้จักอรุชิตาให้มากขึ้น จากบทสัมภาษณ์ “สร้างสมดุล…ความเห็นต่างในสังคม” https://theactive.net/read/aruchitaa-interview/
.
ฟัง “คนต่าง”
ฟัง “ความต่าง”
The Listening

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศุภชัย เกศการุณกุล

เป็นช่างภาพพอร์ทเทรต เขียนความเรียงและสัมภาษณ์เพื่อเล่าเรื่องที่ภาพถ่ายทําไม่ได้ และต่อมาทําสารคดีภาพเคลื่อนไหว เพราะอยากได้ยินน้ําเสียงของผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม