Pubpic Lecture หยินหยางแห่งความต่าง

Thailand Talks #เห็นต่างคุยกันได้

“หยิน-หยาง” แห่งความแตกต่าง กับการทำความเข้าใจ “ความจริง” แบบองค์รวม

The Active X Thailand Talks ชวนพูดคุยกับ ‘ชาญชัย ชัยสุขโกศล’ ที่จะพาเราเปลี่ยนวิธีคิด ให้มองว่าทุกฝ่ายล้วนถูกในแง่มุมใด แง่มุมหนึ่งของเขาเสมอ โดยที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล เหมือน ‘หยิน-หยาง’

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

VIDEO EDITOR