How to เห็นต่าง คุยกันได้ ไม่ขัดแย้ง

Thailand Talks #เห็นต่างคุยกันได้

หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่มักคิดว่าเรื่องที่เราเชื่อ เรื่องที่เรารู้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เราอยากชวนคุณลองเปลี่ยนความคิดนั้น

The Active x Thailand Talks พูดคุยกับ “ณัฐฬส วังวิญญู” กระบวนกรที่จะชวนทุกคนเชื่อมโยงโลกภายในตัวเองกับโลกของผู้อื่น เพื่อหลอมรวม “ความจริง” ที่มีอยู่ในแต่ละคนเข้าด้วยกัน แล้วคุณจะรู้ว่าความแตกต่าง… ไม่ใช่ความขัดแย้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง