เดินต่อไปท่ามกลางความขัดแย้ง รุนแรงได้อย่างไร

สังคมเราเดินมาถึงจุดที่ เห็นความยินดี ต่อการกระทำความรุนแรง

.

โดยเฉพาะต่อฝ่ายที่เราไม่ชอบ หรือมีอคติ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนัก เราจะร่วมวิเคราะห์ปฏิกิริยานี้ และหาแนวทางเพื่อไม่ให้ค่านิยมความรุนแรง ลุกลามบานปลายในสังคมได้อย่างไร

.

พูดคุยกับ รศ.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active