เจาะกลไกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ทำความเข้าใจสนามการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. รวมถึงเมืองพัทยา กระบวนการ ขั้นตอน การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2565 นี้ ถูกจับตามองว่าเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมหรือไม่ ?

ประชาชนจะมีสิทธิในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ก.ก.ต. และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใสได้อย่างไร ?

ช่วงแรก ชวนติดตามโค้งสุดท้าย 3 วันก่อนการเลือกตั้ง นโยบาย วิสัยทัศน์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และความเคลื่อนไหวของเครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ ตลอด 2 เดือน

ช่วงที่ 2 คุยกับ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และ เรืองฤทธิ์ โพธิพรม ผู้ประสานงาน We Watch

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้