นโยบายหา แก้หนี้ ทำได้จริงหรือ ?

นโยบายแก้หนี้ที่กำลังหาเสียงอยู่ในเวลานี้ นักวิชาการวิเคราะห์ว่ายังเน้นการแก้หนี้เพียงระยะสั้น ไม่ตอบโจทย์ระยะยาว

และหลายนโยบายใช้งบประมาณสูงถึงแสนล้านบาท แต่ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงของการชำระหนี้คืนได้จริง หากการดำเนินนโยบายไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ระยะยาวได้ งบประมาณที่ใช้ไปจะเปล่าประโยชน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา