สารคดี “มันนิ ใต้ป่าภูผาเพชร” (Full Version)

เปิดบันทึกชาติพันธุ์แห่งผืนป่าเทือกเขาบรรทัดของ “ชาวมันนิ” กลุ่มภูผาเพชร มันนิเร่ร่อนกลุ่มท้าย ๆ ที่ยังคงวิถีการใช้ชีวิตในป่า กับความท้าทายจากโลกภายนอก

ในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ชาวมันนิกลุ่มภูผาเพชรจะยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามวิถีเดิมในผืนป่า หรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด แล้วทางออกที่ดีที่สุด คือทางไหน ? ร่วมหาคำตอบไปพร้อมกัน!

ชมสารคดี มันนิใต้ป่าภูผาเพชร ทาง www.VIPA.me ▶️ รับชมได้ที่นี่ : https://watch.vipa.me/fMP5hxMbWpb

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active