ชาติพันธุ์

News

Read

Data

Social Agenda

21

Jan

2021

"จากกะเหรี่ยงบางกลอย ถึงอนาคตกฎหมายคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์"

ปรากฏการณ์ "กะเหรี่ยงบางกลอย" ตัดสินใจเดินเท้ากลับเข้าป่าใหญ่ "ใจแผ่นดิน" หลังถูกอพยพจากถิ่นฐานดั้งเ…

9

Feb

2021

2 ทศวรรษปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย ถึงแนวทางแก้ปัญหาชาติพันธุ์

The Active ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และองค์กรภาคี เปิดเวทีสาธารณะออนไลน์ "2 ทศวรรษปัญหากะเหรี่ยงบางกลอย ถึงแนวทางแก้ปัญหาชาติพันธุ์" วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ที่เพจ #TheActive

10

Mar

2021

ไร่หมุนเวียนกับการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้

"คน" กับ "ป่า" จะอยู่กันอย่างไร?"ไร่หมุนเวียน" เพิ่มป่าจริงหรือไม่?.ชวนติดตาม FB Live เสวนาออนไลน์&n…