#ปลุกกรุงเทพฯ อนาคตเด็กเล็ก อนาคตผู้ว่าฯ กทม.

สนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ผู้สมัครหลายคนชูนโยบายยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่นอกจากการรับเลี้ยง คุณภาพการเรียนรู้ยิ่งสำคัญ ลงพื้นที่ดูศูนย์เด็กเล็กของ กทม. ซึ่งท้าทายวิสัยทัศน์ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ไม่น้อย

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในช่วงพลิกปมข่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย