สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า เรื่องเล็กที่ยิ่งใหญ่สำหรับเด็ก

“รัฐบาลเคยหาเสียงไว้ว่าจะให้สวัสดิการมารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์ 3,000 บาทถ้วนหน้า แต่ผ่านมา 4 ปี กลับไม่ทำตามสัญญา”

.

เสียงสะท้อนจากคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า พวกเขายังคงรณรงค์เรียกร้องให้รัฐต้องสร้างระบบสวัสดิการสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เด็กทุกคนก้าวผ่านความยากจนข้ามรุ่น

.

ฟังรายละเอียดกับ สุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา