“อุทยานธรณีสตูล” อุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย

การสัมปทานเหมืองหิน 3 แห่งในจังหวัดสตูล ในจำนวนนี้ อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกถึง 2 แห่ง

การประเมินของยูเนสโกที่จะเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี นำมาสู่ความกังวลของภาคประชาชนว่าการสัมปทานเหมืองหินจะส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของทรัพยากร และนำมาสู่ความเคลื่อนไหวคัดค้าน

The Active ชวนทำความรู้จักคุณค่าและความสำคัญกับ ‘ผศ.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง’ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (วิทยาเขตสตูล) ในฐานะรองผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา