เริ่มเลอ!!! ขบวน #บางกอกไพรด์ 2023 | Bangkok Pride

ขบวน #บางกอกไพรด์2023 ออกจาก BACC มุ่งหน้าสิ้นสุดลานเซ็นทรัลเวิลด์

พาเหรดประกอบด้วย 6 ขบวน ภายใต้แนวคิด “สุขภาวะของผู้มีความหลากหลายทางเพศ” เพราะการมีสุขภาวะที่ดีสำคัญต่อคุณภาพชีวิต

ขบวนที่ 1 ชุมชน COMMUNITY : Gender X เพศเรา เราเลือกเองแนวเพลงประจำขบวน: ป็อบ

ขบวนที่ 2 เจตจำนง PURPOSE : My Body my Choice ร่างกายเรา สิทธิเรา

ขบวนที่ 3 ความสัมพันธ์ RELATIONSHIP : Chosen Family

ขบวนที่ 4 สิ่งแวดล้อม ENVIRONMENT : Peace & Earth รักษ์โลก รักสันติภาพ

ขบวนที่ 5 สุขภาพ HEALTH : Equal Rights to Health ทุกเพศเข้าถึงบริการทางการแพทย์เท่าเทียม

ขบวนที่ 6 ความมั่นคงปลอดภัยใน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active