คุณภาพชีวิต LGBTQIAN+ หลังมี พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม(20 มิ.ย.67) I ตรงประเด็น

หลายคนอาจตั้งคำถามว่า การผ่านร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เพื่อคืนสิทธิให้กับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้ว คนทั่วไปจะได้ประโยชน์อะไรจริง ๆ แล้ว มันส่งผลหลายอย่างต่อภาพรวมของสังคม แต่ถ้าจะยกตัวอย่างให้ฟังเข้าใจง่าย ๆ กับข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ก็กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีมาตราหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องชู้ ขัดรัฐธรรมนูญ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active