#ปลุกกรุงเทพฯ มหานครแห่งความมั่นคงทางอาหาร

โควิด-19 ทำให้เราเห็นวิกฤตขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะกับคนจนเมือง ที่ต้องแบกภาระค่าอาหารเกินครึ่งของรายได้ การสร้างสมดุลให้เมือง เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงเป็นอีกโจทย์ยากของ ผู้ว่าฯ กทม.

แต่วิกฤตอาหารของคนเมือง ไม่ได้มีแค่ความขาดแคลนอาหารอย่างเดียว ?

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในช่วงพลิกปมข่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์