1 ทศวรรษแผ่นดินไหวแม่ลาว ไปต่อ..รับมือแผ่นดินไหว (3 พ.ค.67) I ตรงประเด็น

• 5 พ.ค. ครบ 1 ทศวรรษแผ่นดินไหวแม่ลาว จ.เชียงราย 

• ย้อนดูอดีต มองปัจจุบัน สำรวจนวัตกรรมรับมืออนาคต  

• วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ยง ความท้าทาย และสิ่งที่ต้องทำเพิ่ม

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active