Earthquake Shaking DAM

6 โมงเย็น ของวันที่ 5 พฤษภาคม เมื่อ 10 ปีก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหว (Earthquake) ขนาด 6.3 ในพื้นที่ จ.เชียงราย

.

รอยร้าวที่เขื่อนแม่สรวย ทำให้คนในพื้นที่ไม่สบายใจ เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย มีชาวบ้านประท้วงให้รื้อเขื่อนแม่สรวยทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว แต่ตอนนี้เขื่อนแม่สรวยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร อะไรคือจุดเปลี่ยน?

.

‘รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์’ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ม.เกษตรศาสตร์ พาไปดูเขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย ว่าเปลี่ยนไปอย่างไร และอะไรทำให้ชุมชนเชื่อมั่นความปลอดภัยเขื่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา