#ปลุกกรุงเทพฯ “เมืองปลอดภัย” เมืองที่พร้อมตอบสนองวิกฤตการณ์

การจะทำให้ “กรุงเทพมหานคร” เป็นเมืองปลอดภัยได้ ทั้งจากภัยพิบัติและอุบัติภัยต่าง ๆ อาจหมายถึง การต้องทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่พร้อมตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ ภายใต้เมืองที่กำลังขยายตัวอยู่ในเวลานี้ แต่ตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนแล้ว

การออกแบบข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเตรียมส่งถึงมือคนที่อาสามาบริหาร กทม. ด้วยจินตนาการ “เมืองปลอดภัย” ของภาคประชาชนกว่า 80 องค์กร ในนาม “เครือข่ายปลุกกรุงเทพฯ” จึงเป็นอีกวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

The Active และ Thai PBS ชวน “ปลุกกรุงเทพฯ เปลี่ยนเมืองใหญ่” ผ่านบทวิเคราะห์ในช่วงพลิกปมข่าว

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน