คาดกลาง พ ย น้ำท่วมเข้าสู่ภาวะปกติ ยกเว้นภาคใต้

สถานการณ์น้ำท่วม แม้ตอนนี้หลายพื้นที่จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดี มีระดับน้ำที่ลดลงและไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม

.

ซึ่งก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ ของหน่วยงานต่างๆ ที่คาดว่าช่วงกลางเดือน พ.ย. จะเข้าสู่สภาวะปกติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active