นักวิชาการแนะปรับระบบระบายน้ำรับมืออากาศแปรปรวน

การเตรียมพร้อมรับมือ ทั้ง เฉพาะหน้าและในระยะยาว แม้พื้นที่ภาคใต้ จะเป็นจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับทะเลเป็นส่วนใหญ่

.

แต่ก็ไม่ง่ายนักสำหรับการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในเขตเมือง หรือเขตเทศบาล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active