พื้นที่สาธารณะ ตอบโจทย์เมือง

3 เดือนหลัง Kick off ปลูกต้นไม้ล้านต้น ยอดจองร่วมปลูกทะลุไปกว่า 1,600,000 ต้นแล้ว กทม.ยังเตรียมขยายผลสวน 15 นาที ให้คนเมืองเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ง่าย และเร็วมากขึ้น

แต่พื้นที่สีเขียวที่ตอบโจทย์เมือง และยั่งยืน อาจไม่ใช่เพียงสวนสีเขียว ๆ เท่านั้น แต่คนหลากหลายกลุ่มต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active