ติดเชื้อเท่าไหร่ถึงรับได้… ส่วหนึ่งจากรายการ #Activetalk “เจาะทุกเรื่องวัคซีนเด็ก”

“วัคซีนไม่ใช่อาวุธเดียวในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อและการระบาดในโรงเรียน ยังต้องอาศัยมาตรการอื่นที่ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ แต่เราต้องตั้งโจทย์ใหม่ คือ ต้องยอมให้เกิดการระบาดของเชื้อได้บ้าง เพราะ social distancing เป็นสิ่งที่ทำยาก โดยเฉพาะในเด็ก และรูปแบบการเรียนต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์กัน ต้องคิดหามาตรการอื่นมารองรับ ต้องประเมินว่าติดเชื้อเท่าไหร่จึงจะรับได้”

.

ความเห็น ศ. นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

.

📌 ติดตามชมรายการย้อนหลัง : https://www.facebook.com/theactive.net/videos/912173719679860

.

📌 อ่านต่อ : https://theactive.net/news/180964/

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active