P-Move เก็บของ กลับบ้าน วางใจได้หรือยัง ?

#พีมูฟ เก็บของ กลับบ้าน ยุติการชุมนุม พอใจ ล่าสุด นายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด

แต่คำมั่นสัญญา จะเกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างไร ต้องจับตา…

ช่วงแรก ชวน wrap-up ภัยพิบัติทางทะเล ผลกระทบน้ำมันรั่ว พร้อมไล่เรียง เหตุการณ์ การชุมนุมกล่มพีมูฟ ตลอด 14 วัน

ช่วงที่ 2 คุยกับ ประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) มองทิศทางความเคลื่อนไหวของพีมูฟหลังจากนี้, รศ.ธนพร ศรียากูล อนุกรรมการติดตามแก้ปัญหาพีมูฟ ในฐานะเป็นทั้งกรรมการใน คกก.อิสระบางกลอย และ อนุกรรมการแก้ปัญหา ขปส. มองกลไกนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างไร

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้