5 คำถาม 2 ข้อเสนอ ก้าวผ่านวิกฤตการเมือง

“รัฐประหาร ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการกำจัดความขัดแย้ง แต่กลไกแก้ปัญหา คือ ทางออกที่จะทำให้ประเทศไปต่อได้”
.
The Active ชวนฟัง ศ.สุรชาติ บำรุงสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านทหารกับการเมืองไทย และชุดข้อเสนอปฏิรูปประเทศ ก่อนวันครบรอบ 14 ปี 19 กันยาฯ 2549

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้