3 ทศวรรษ “สืบ” สานตำนานผู้พิทักษ์

30 ปี การจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร” ไม่สูญเปล่า ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่อนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ The Active คุยกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี “สืบ นาคะเสถียร” เป็นต้นแบบคนสำคัญ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม