How to “สอนออนไลน์” ให้ได้สมรรถนะ ฉบับก่อการครู CBE

ช่วงเวลาที่หลายโรงเรียน “เปิดเทอมทิพย์” หวัง “Online” ให้เป็นทางเลือก “Learn from home”
.
The Active ร่วมกับก่อการครู เปิด How to “วิธีสอนออนไลน์ให้ได้สมรรถนะ” แจกเทคนิคออกแบบการเรียนรู้ ให้ครูกับศิษย์อยู่กับการเรียนออนไลน์แบบได้ประสิทธิภาพ

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/bI9wIiPnGkE
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม