สลัมอัปเกรดดิง “เมืองยานนาวา”

How-to เปลี่ยนชุมชนแออัด เป็น “สลัมอัปเกรดดิง” แห่งเมืองยานนาวา กว่าจะมาเป็นต้นแบบการสร้างที่อยู่อาศัยมั่นคงให้กับคนจนเมือง ต้องบอกว่า “ยาก แต่ทำได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือแก้ปัญหา”

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/rQlraAkgnAo
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้