#อย่าปัดตก ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด (ของมันต้องมี)

ทำไมการมี ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด จึงกลายเป็นความหวังสุดท้ายของการมีอากาศดี ๆ หายใจ
.
พอกันทีกับฝุ่น ควัน มลพิษทางอากาศ เพราะ “เราทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตในอากาศสะอาด” หากมีกระบวนการจัดการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง และใบเบิกทางสำคัญ คือการบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ !
.
The Explainer กับ ‘พรีน – พิชญาพร โพธิ์สง่า’ ฉายความรุนแรงของฝุ่น ที่ทำให้คนกรุงเทพฯ เกือบ 1 หมื่นคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1 แสนล้านบาท

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม