อุดหนุนเด็กแรกเกิดถ้วนหน้า อุดช่องโหว่คนจนอ่อนไหว

ข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระบุว่าในปี 2562 มีคนจนจำนวน 4.3 ล้านคน ลดลงจากปีก่อนหน้า 6.7 ล้านคน แต่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กำลังซ้ำเติมครัวเรือนคนจนให้จนลงอีกและคนพออยู่ได้ให้กลายเป็นคนจน หรือเรียกว่า “คนจนอ่อนไหว”

.

โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานรับจ้างรายวัน จากที่เคยมีรายได้จุนเจือครอบครัวกลายเป็นคนตกงาน เพราะความผันผวน และความไม่แน่นอน พลิกผันทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จึงเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่เคยให้เฉพาะคนยากจนเป็นช่วยเหลือแบบถ้วนหน้า เพื่อให้คนจนอ่อนไหวเข้าถึงได้ อุดช่องโหว่การเข้าไม่ถึงของคนจนตัวจริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา