เรียนออนไลน์ สร้างรายได้หลักแสน

“ตั้งแต่พวกหนูเริ่มเรียนออนไลน์ ก็มีรายได้เดือนละเป็นแสน ๆ”

.

The Active ชวนดูการเรียนรู้ ‘โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จ.ตราด’ ที่นำไม้ด่าง มาแรง เป็นตำราให้เด็ก ๆ Learning by Doing กลางวิกฤตการศึกษาที่หลายคนเป็นทุกข์ แต่เด็กและครูที่นั่น กลับรู้สึก “มีความสุข” กับการเรียนแบบใหม่ ๆ ที่ปรับตามความสนใจของผู้เรียนและกระแสสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม