“มะแขว่น” พืชเศรษฐกิจและรักษาผืนป่า

ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม เป็นฤดูเก็บมะแขว่น พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้รวมให้ชาวกะเหรี่ยงโปว์บ้านแม่ส้าน จ.ลำปาง ถึงปีละ 5 ล้านบาท

.

นอกจากสร้างความมั่นคงทางรายได้ ยังสะท้อนความพยายามของชุมชนที่นี่ ในการทำเกษตรดั้งเดิม ที่ควบคู่ไปกับการฟื้นและดูแลป่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ