ความทุกข์นิสิตรุ่นโควิด-19 “ทักษะชีวิต” ที่มหา’ลัยไม่ได้สอน

“อุดมศึกษา” ช่วงวัยที่ใครหลายคนฝันวาดฝันจะได้เต็มที่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งวิชาเรียน และวิชาชีวิต ก่อนพ้นไปสู่วัยทำงาน

.

The Active ชวนฟัง ‘นิสิตฝึกสอน’ ผู้ถูกล็อกการเรียนรู้กับความกังวลทักษะงานที่สูญเสียไป และความคาดหวังทักษะใหม่ ๆ ที่ยังไม่ได้เติมเต็ม

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม