#Dek65 ขอโอกาสสอบเรียน “ปริญญาฟรี”

“การศึกษา” ไม่ใช่สินค้า ควรเป็น “สวัสดิการ” ถ้าให้โอกาสสมัครเรียนฟรี “ปริญญาตรี” ก็แค่ปากซอย

.

The Active ชวนฟังเสียงสะท้อน ‘เด็ก ม.ปลาย’ ที่อยากให้การสมัครสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่าย “ศูนย์บาท” หวังให้มีหลักประกันโอกาสเข้าถึงการศึกษาและอนาคตจากระบบ #TCAS

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม