14 ตุลาฯ 3 ประสาน จุดเปลี่ยนชีวิตแรงงาน

14 ตุลา 2516 คือ จุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เราเห็นพลังนักศึกษา ชาวนา และกรรมกร และยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลุกพลังกรรมกรลุกฮือ หลังถูกกดขี่ภายใต้ระบอบเผด็จการ และทุนนิยมต่อเนื่องยาวนาน
.
The Active ชวนสาวปมปัญหาชนชั้นกรรมกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจุดเปลี่ยนสำคัญในยุค 14 ตุลาฯ กับ อ.สุนี ไชยรส อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย