14 ตุลาฯ 3 ประสาน จุดเปลี่ยนชีวิตแรงงาน

14 ตุลา 2516 คือ จุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เราเห็นพลังนักศึกษา ชาวนา และกรรมกร และยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลุกพลังกรรมกรลุกฮือ หลังถูกกดขี่ภายใต้ระบอบเผด็จการ และทุนนิยมต่อเนื่องยาวนาน
.
The Active ชวนสาวปมปัญหาชนชั้นกรรมกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจุดเปลี่ยนสำคัญในยุค 14 ตุลาฯ กับ อ.สุนี ไชยรส อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน